Brasemvissen? Leer brasem te vangen

Vis je regelmatig? Dan heb je ongetwijfeld al eens een brasem gevangen. Brasem komt in de Belgische en Nederlandse wateren in grote aantallen voor en laat zich gemakkelijk vangen.

Voor viswedstrijden is brasem zelfs het belangrijkste doelwit. Ervaren wedstrijdvissers vangen wel tientallen kilo’s brasem in een tijdspanne van enkele uren!

Ben je toe aan een succesvol dagje vissen met veel vangsten? Leer dan specifiek brasemvissen.

De brasem

De brasem is een smalle, hoge, zijdelings afgeplatte vis. Hij is in helder water brons van kleur en in troebel water vaak juist meer zilverachtig met een gele gloed. De vinnen en staart zijn altijd grijs tot zwart.

Kenmerkend voor de brasem zijn de diep ingesneden staart en de korte, puntige rugvin. De brasem is eenvoudig te identificeren, behalve als hij nog jong is. Jonge exemplaren lijken namelijk sterk op de kolblei of bliek.

Tip: je kan jonge brasems het best van blieken onderscheiden worden door het aantal schubben te tellen.

Medium en grote brasem

De brasems die het meest gevangen worden hebben een mediumformaat van ongeveer 40 tot 60 centimeter. Het is lastiger een groter exemplaar te vangen, want om te kunnen groeien heeft de brasem zeer voedselrijk water nodig waar de brasemstand bovendien laag is.

Brasems kunnen tot 90 centimeter lang worden, maar vanaf 70 centimeter spreken we van een specimenexemplaar. Volgens de Beet Nederlandse Recordlijs Zoetwatervissen (BNRZ) staat het record in Nederland op 77 centimeter. Deze in 2017 gevangen joekel woog maar liefst 7,28 kilo.

Waar en wanneer brasemvissen?

Leefgebied brasem

De brasem komt vrijwel overal in Europa veel voor, alleen in Spanje en Portugal niet. In België en Nederland vind je de brasem in elk type water dat groot genoeg is voor de vis: van kleine sierwatertjes tot grote rivieren en kanalen.

Locaties voor brasemvissen

De brasem leeft in scholen en zoekt het liefst in modderige bodem naar voedsel: insecten, larven, wormen, kreeftjes en mosseltjes. Brasems zuigen de voedselrijke bodem als een soort stofzuiger naar binnen en filteren vervolgens alle eetbare deeltjes eruit.

De vis heeft een voorkeur voor wat dieper water. Het is dan ook vaak noodzakelijk wat verder van de kant te vissen. In het voorjaar zie je brasem echter ook in wat ondiepere delen.

De grootste brasems worden opvallend genoeg vaak als bijvangst door karpervissers gevangen. Dit komt waarschijnlijk omdat karpervissers in dunbevolkt, voedselrijk water vissen. Hier komt wellicht niet veel brasem voor, maar de brasem die er zit, heeft wel de mogelijkheid heel groot te worden.

Voortplanting

De paaitijd van de brasem is april tot juni. Hieraan is echter geen verbodsperiode verbonden om erop te vissen. Ook gelden er voor brasem geen minimum- of maximummaten. De vissoort is namelijk verre van bedreigd. Integendeel, brasem komt zoveel voor dat in sommige wateren zelfs sprake is van ‘verbraseming’.

Uitrusting brasemvissen

Hengel

Omdat je wat verder van de kant af vist, gebruiken veel brasemvissers een matchhengel of een feederhengel. Een matchhengel is een type werphengel waarmee grote dobbers nauwkeurig geworpen kunnen worden.

De dobber is noodzakelijk om het aas goed op de plek te houden, zeker in water met veel stroming. Met een feederhengel werp je een extra voerkorf met lokvoer mee. Zo kun je ook op grote afstanden met lokvoer werken.

Dobber

Omdat brasem op de bodem naar voedsel zoekt, is het belangrijk dat het aas stil op de bodem wordt aangeboden. Hiervoor is de juiste dobber noodzakelijk. Welke dobber je kiest, is afhankelijk van het type water waar je in vist.

  • In stilstaand water werkt een lange en slanke dobber met een loodje van 1 tot 1,5 gram goed.
  • Is er iets meer stroming? Ga dan voor een dobber in de vorm van een bolletje.
  • In sterk stromend water heb je het meest aan een zwaardere pen of een vlagdobber. Een vlagdobber heeft de vorm van een platte lolly, waardoor het stromende water eromheen stroomt en de dobber niet teveel verplaatst.

Lijn en haak

Afhankelijk van de grootte van de brasem die je verwacht te vangen, kun je met een nylon lijn van ongeveer 12/00 millimeter en een haak met nummer 10 tot 14 werken.

Aas brasemvissen

Je hebt de meeste kans op succes als je tijdens, of zelfs voorafgaand aan het brasemvissen lokvoer gebruikt. Brasem zoekt immers naar voedselrijke bodems.

Als je enkele dagen voor de visdag al vooraf voert op de visstek, hoef je waarschijnlijk niet lang te wachten voor zich een school brasems op die plek vertoont.

Soorten aas

Brasems zijn echte alleseters. Wormen zijn vaak favoriet, maar je kunt ook prima, maden, muggenlarven, brood, deeg of zoete maïs als aas gebruiken. Elke visdag is anders, dus wissel tussen verschillende soorten aas als je initiële keus geen aanbeten oplevert. Wil je specifiek een grote brasem vangen? Kies dan niet voor kleine maden, maar juist voor dikke wormen of knapperige casters.

Filmpje: brasem leren vissen

In dit filmpje leer je een aantal basics om brasem te kunnen vangen.

Heb je eenmaal een brasem gevangen? Dan kan het feest beginnen. De aanwezigheid van één brasem betekent dat er ongetwijfeld nog veel meer zijn!